Velkommen til Mercator Kart AS

Mercator Kart AS innhenter, analyserer, bearbeider og presenterer geografiske data ved hjelp av vertikalfotografering og laserskanning fra fly. Vi analyserer digitale bilder og måler høyder og koordinater i terrenget.

Ut fra vertikalfotoene lager vi ortofoto, det vil si at et bilde får den samme geometri som kartet har.

Vi lager tur- og temakart, samt gjør analoge kart om til digitale, det vil si skanner og digitaliserer kart og planer.

Vi foredler nye og gamle kartdata. Det vil si å tilrettelegge kartdata for bruk til andre formål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercator Kart AS reorganiserer og satser videre.

Markedssituasjonen i det norske kartmarkedet har vært har vært svært vanskelig i 2014.

Prisene har vært lave og enkeltselskaper har tatt storparten av oppdragene innen Geovekst. I Mercator Kart har vi ikke funnet det forsvarlig å ta oppdrag til priser som kunne konkurrere i årets marked. Resultatet er at vi midlertidig reduserer kapasiteten og bemanningen på dette området til et minimum og at fra og med 1. november 2014

Det positive i situasjonen er at BSF Swissphoto, som fram til nå har vært en minoritetseier i Mercator Kart, vil overta aksjemajoriteten i selskapet. BSF Swissphoto vil med dette satse sterkere i Norge, såvel innen flyfotografering og flybårne sensorer som innen oppmåling og mobil scanning.

BSF Swissphoto er det største og mest avanserte kart og oppmålingsselskapet i Sveits, med datterselskap i Tyskland og nå også i Norge. Kompetansen og erfaringen til BSF Swissphoto vil stå til Mercator Kart sin rådighet og bli et godt tilbud til kunder i det norske kart og oppmålI forbindelse med overtakelsen av eierskapet, vil Mercator Kart AS restruktureres og utvide arbeidsfeltet fra dagens kart og flyfoto aktiviteter, til også å omfatte oppmåling.Derved vil Mercator Kart ASi større grad reflektere hele Bsf Swissphoto sitt kompetanseområde.

Til denne oppgaven søker vi:

Daglig leder, Mercator Kart AS

Vi søker en erfaren og ambisiøs person med lyst til å lede oppbyggingen av Mercator Kart AS til et avansert og konkurransedyktig selskap, i tett samarbeid med morselskapet, Bsf Swissphoto.

Vedkommende må selv, i tillegg til å lede selskapet, delta aktivt i gjennomføringen av oppdragene.

Kandidaten vi søker må ha teknisk kompetanse på høyskole eller universitetsnivå.

Nærmere informasjon om stillingen fås fra styreleder:

Øyvind Stene, tlf. 908 20 912,

e-post: oyvindstene@stene.no

Kortfattet søknad med CV og relevante attester sendes som e-post til mercator.kart@mercator.no.

Alle henvendelser og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Mercator Kart AS - Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun