Velkommen til Mercator Kart AS

Mercator Kart AS innhenter, analyserer, bearbeider og presenterer geografiske data ved hjelp av vertikalfotografering og laserskanning fra fly. Vi analyserer digitale bilder og måler høyder og koordinater i terrenget.

Ut fra vertikalfotoene lager vi ortofoto, det vil si at et bilde får den samme geometri som kartet har.
Vi lager tur- og temakart, samt gjør analoge kart om til digitale, det vil si skanner og digitaliserer kart og planer.

Vi foredler nye og gamle kartdata. Det vil si å tilrettelegge kartdata for bruk til andre formål.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercator Kart og BSF Swissphoto har inngått en avtale der BSF Swissphoto er en operativ partner for Mercator Kart og kvalifisert for datainnsamling fra fly med ulike digitale kamera og LIDAR-sensor systemer.

se egen pressemelding

Pressemelding